Hopp til hovedinnhold

Stort leireprosjekt Ringebu

Fjøset i den tidligere driftsbygningen i Ringebu Prestegard har allerede vært arena for to utstillinger av Torbjørn Kvasbø. Nå ønsker Ringebu kommune å utvikle Fjøset til en fast arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst.

Torbjørn Kvasbø har sagt seg villig til å fungere som mentor for ny residensordning, verkstedsfasiliteter for workshops og nye utstillinger med gjestekunstnere. I kjelleren under fjøset legges det i disse dager til rette for etablering av et 120m2 stort monumentalverksted for keramisk kunstproduksjon. Verkstedet vil gi muligheter for brenning av store skulpturer, med gjesteatelier og verksted i tilknytning til dette.

Installasjon i rå leire
Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard inviteres leirekunstneren Hyangjong Oh, og Nari Kwon som også er kunstner og assistent for Oh. Sammen skal de bygge en installasjon i rå leire i Fjøset, som vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. En gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) assisterer under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien. Bygging av installasjonen skjer 20.–31. mai, med utstillingsåpning 1. juni. Prosjektet er åpent for publikum under byggingen, og for kolleger som vil observere og/eller delta.

Bor hos Kvasbø
Kunstnerne og assistentene vil bo hos Kvasbø, i Venabygd. Verkstedet i Venabygd har store vedfyrte keramikkovner, andre typer ovner og utstyr gjenstekunstnerer kan benytte seg av. Kvasbø har etablert tre ulike bomuligheter gjennom årene til fyringsassistenter, men også for gjestekunstnere som vil komme hit og arbeide i kortere eller lengre perioder. At han selv er tilstede og deltar, vil også være et stort aktivum for de som søker seg som gjestekunstnere hit.


Torbjørn Kvasbø. Foto: privat

Skulpturlåve, boliger og verksted
Kvasbø planlegger også en utvidelse av sin virksomhet i Venabygd. Neste år vil det bli bygget en skulpturlåve, et permanent visningslager for skulpturer i tilknytning til verkstedet. Samtidig jobbes det med å etablere en keramisk virksomhet på naboeiendommen, det gamle ysteriet i bygda, hvor tre keramikere ønsker å etablere seg med boliger og verksteder. Dette vil bidra til kontinuiteten i keramikkprosjektene i Prestegården og vil sammen med aktivitetene i Venabygd kunne videreutvikle seg til å bli en større og stabil keramisk virksomhet utover Kvasbø sitt verksted.

Viktig samarbeid med kunsthøgskolene
Torbjørn Kvasbø har i alle år hatt et utstrakt samarbeid, særlig med KHiO, men også med alle de nordiske kunsthøgskolene opp gjennom årene. Studenter kommer til verkstedet i Venabygd for å eksperimentere med brenninger de ikke kan gjøre i sine institusjoner, og delta i prosjekt med Kvasbø og hans kollegaer som veiledere. I perioder arbeider Kvasbø sammen med studentene i KHiOs verksteder med prosjekt som er for store til å gjennomføre i eget verksted. Dette er fruktbare samarbeid, hvor studentene i tillegg gjør seg stor nytte av hans internasjonale kontaktnett og etterhvert får ta del i dette.

Åpner også for andre
Neste byggetrinn i Prestegarden vil blant annet fokusere på produksjonsmuligheter for profesjonelle kunstnere og tilby fasiliteter for opphold, kurs og verksted på høyde med de beste internasjonale residenssteder for keramisk kunst, men også innen andre uttrykk.


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt