Hopp til hovedinnhold

Takk til Hanne Øverland

Etter to perioder som styreleder i NK, valgte Hanne Øverland å ikke stille til gjenvalg for en ny periode. Hun ble takket av på landsmøtet 2021 på Granavollen forrige helg. Vi har tatt en prat med Øverland for å få høre litt om hvordan disse fire årene har vært.

Det var en rørt Hanne Øverland som ble takket av under landsmøtet 2021 på Granavollen den 20.–21. august. Både daglig leder Lise Stang Lund i NK sentralt, og Svein Ove Kirkhorn fra NKs regioner og Kristina D. Aas fra NKs styre holdt tale for den avtroppende styrelederen. De hyllet hennes strålende innsats, gode resultater og klokskap som leder av NK, og takket for nært og godt samarbeid gjennom fire år.

Hvordan har jobben som styreleder i NK de siste fire årene vært?
Den har vært spennende, interessant og veldig travel – spesielt de to siste årene! Det er mye på grunn av korona og fordi det gjaldt å være våken og på ballen med tanke på ulike tiltak, slik at kunstnerne også fikk ta del i stimuleringspakkene. Det har vært veldig mye å gjøre.

Er det noe spesielt som står fram?
Det at vi klarte å få gjennomslag for mange ekstra stipend og flere runder med friske innkjøpsmidler til museene og til kunst i offentlige rom som stimuleringstiltak. Det var absolutt ingen selvfølge at de visuelle kunstnerne skulle få egne ordninger, vi måtte jobbe hardt og strategisk sammen med de andre visuelle organisasjonene. Det var veldig spesielt, og betyr mye for mange kunstnere. I tillegg er det en stor lettelse at vi kan si at lønnsreformen for stipendene nå er i havn. Dette har vi jobbet strategisk opp mot opposisjonen for å få til. Det er nå bred politisk enighet om at stipendene må oppreguleres årlig slik at de holder nivå. Nå gjenstår det å se hvordan det klikker inn etter valget. De siste diskusjonene under Arendalsuka viser at politikerne forstår hvor viktig det er å ha fokus på utstillingshonorar. Det betyr veldig mye.

Hva skal du bruke den ekstra tiden på?
Jeg har arbeidsstipend og skal jobbe mer med kunsten. Jobben som styreleder har vært emosjonelt og intellektuelt krevende, noe som har gått utover mitt arbeid som kunstner.. Nå skal jeg fokusere på det som egentlig er jobben min.

Har du noen råd til NKs nye styreleder Runa Vethal Stølen?
Jobb strategisk og utnytt det gode samarbeidsklimaet med de andre kunstnerorganisasjonene. Læringskurven er bratt, men den jevner seg ut etter hvert. Jobben er først og fremst meningsfylt og interessant. Det er spennende saker! For eksempel saken om utstillingsøkonomi, både utstillingshonorar og vederlaget. Denne reformen er gryteklar, og det er store sjanser for gjennomslag. Dette er en hjertesak for meg og har vært veldig givende å arbeide med, avslutter Øverland.


Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt