Hopp til hovedinnhold

Test prosjektet ditt i Den kulturelle skolesekken

Er du kunstner og ønsker å teste prosjektet ditt i Den kulturelle skolesekken? Har du en idé til en DKS-produksjon? Vil du utvikle din formidling sammen med et faglig kollegium og elever? Med utgangspunkt i idéen din eller et prosjekt du allerede har, får du hjelp fra erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet med å tydeliggjøre idé og metodevalg for dette formatet. Felles søknadsfrist til 12 DKS-LAB over hele landet er 15. mars.

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken

2023 er det tredje året med DKS-LAB som nasjonalt initiativ, og mye tyder på at den har en fremtid som permanent ordning. Det er imponerende å se hvor mye våre samarbeidspartnere – både institusjoner, fylker og kommuner – har fått til med dette, sier Kyrre Bjørkås som er fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

Hvorfor DKS-LAB?
Et overordnet mål for ordningen er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. I tillegg skal DKS-LAB bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet.

Hvem er DKS-LAB for?
Utvalgte utøvere får anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i samspill med et faglig kollegium og med elever i skolen. Samtidig inngår alle vertsinstitusjonene i et nasjonalt nettverk med formålet om å samle og koordinere kompetanse og å styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt.

DKS LAB 2023 – søknadsfrist 15. mars
Kulturtanken forteller at ved årets slutt vil rundt 150 billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere, arkitekter og kritikere ha vært innom en lab.

De 12 DKS-labbene som arrangeres i 2023 har ulikt format og størrelse. Felles for alle er at kunstnerne får honorar for sin deltakelse, og at man kan bruke erfaringene fra laben til å lage et programforslag i DKS-portalen. Forslaget må være inne innen 1. oktober 2023.

DKS-LAB etter 2023?
Prosjektet er treårig i sin nåværende form. Kulturtanken skal bruke 2023, som er det siste av de tre til å analysere hvordan det har virket inn i DKS-ordningen, og hvordan de best skal rigge utviklingsarbeidet videre.

For henvendelser eller spørsmål om ordningen, ta kontakt med Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken, på e-post: kbj@kulturtanken.no

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt