Hopp til hovedinnhold

Søk Temautstillingen 2020!

Norske Kunsthåndverkere region Viken inviterer kunsthåndverkere fra hele landet til å søke "Temautstillingen 2020 – Klima og miljø i dagens kunstpraksiser"

Hvordan tas det stilling til miljøspørsmålet i den materialbaserte kunsten i dag? På hvilke måter påvirker miljø- og klimahensyn materialvalg og praksis, innhold og uttrykk?

NKs temautstilling 2020 vil undersøke hvordan miljøaktivismen er til stede i kunsthåndverksfeltet og hvordan kunstnerne reflekterer rundt det å skape kunstverk i en verden som allerede er full av ting.

I formidlingen skal det legges til rette for tverrfaglige møter mellom kunst og naturvitenskap som kan gi opphav til nye perspektiver og historier. Vi ønsker å presentere og debattere ulike materialtilnærminger, produksjonsmetoder, uttrykksformer og formidlingsstrategier som oppstår og aktualiseres når miljøspørsmålet står stadig mer sentralt. Et av målene med utstillingen er å synliggjøre for publikum særskilte verdier som ligger i kunsthåndverkets tilnærminger til et tema som opptar oss alle.

Temautstillingen 2020 vises på House of Foundation (HoF) i Moss i perioden august/september 2020. Det vil være mulighet for å delta med stedsspesifikke prosjekter, både innendørs og utendørs. Se her for plantegning, bilder av utstillingsrom og uterommet på HoF.

Utstillingen vil i hovedsak baseres på innsendte søknader og juryen vil evt. supplere med inviterte kunstnere. Det vil bli utbetalt visningsvederlag til kunstnere som deltar i utstillingen.

SØK HER

Jury for Temautstillingen 2020 er:

Margrethe Loe Elde
Barbro Hernes
Svein Ove Kirkhorn
Ann Kristin Aas

Frist for søknad er 1.november 2019

Søknaden leveres digitalt gjennom NKs søknadsportal og skal inneholde:

– Et utvalg bilder av representativt materiale, maks 6 verk/prosjekter til sammen
– En kort tekst om hvordan kunstverket / prosjektet og evt. kunstnerskapet ditt forholder seg til miljøspørsmålet

SØK HER

Ved spørsmål vedrørende søknad ta kontakt på e-post til: ann.kristin.aas@gmail.com

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Utstillinger

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt