Hopp til hovedinnhold

Venstre, KrF og Ap ønsker kunstnerøkonomireform

I går fremmet Anette Trettebergstuen (Ap), Trine Skei Grande (Venstre) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) et representantforslag som tar til orde for en kunstnerøkonomireform. I forslaget ber de Regjeringen etablere en kunstnerassistentordning.

Ifølge Stortingets nettside peker Trettebergstuen (Ap), Grande (Venstre) og Bekkevold (KrF) på at deres respektive partier ønsker en kunstnerøkonomireform, der man over år trapper opp bevilgningene til de eksisterende stipendordningene, samt innfører nye grep som kan styrke kunstneres evne til å leve av egen kunst. Bakgrunnen er Regjeringens utredning om kunstnerøkonomi fra 2015, «Kunstens autonomi og kunstens økonomi», det såkalte Skarstein-utvalget, som dokumenterer at visuelle kunstnere er en yrkesgruppe med dårlig inntektsutvikling, og at de ofte er i en sårbar økonomisk situasjon.

Ap, KrF og Venstre gir i forslaget en klar støtte til pilotprosjektet for utstillingshonorar og lønnsreformen for kunstnerstipendene, som de visuelle kunstnerorganisasjonene har frontet i flere år. De beskriver disse tiltakene som “sentrale og uvurderlige tiltak for at kunstnere skal kunne skape og stille ut kunst under rimelige vilkår”.

Forslag om kunstnerassistentordning

- Kunstnere har behov for tiltak som vil styrke og utvikle inntektsmulighetene, og mange nyutdannede kunstnere har også nytte av konkret erfaring med hvordan det er å virke som kunstner i tiden etter utdannelsen. Å finne ordninger for systematisert erfaringsoverføring om hvordan man best håndterer markedet, er etterspurt blant kunstnere i etableringsfasen, står det i forslaget.

Et tiltak som svarer på disse problemstillingene som det pekes på i rapporten, er etter forslagsstillernes mening forslaget om å etablere en assistentordning for billedkunstnere, som er lansert av Unge Kunstneres Samfund og som nå er del av statsbudsjettinnspillet til Norske Kunsthåndverkere (NK), Norske Billedkunstnere (NBK), Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS).

I forslaget står det følgende:

- En kunstnerassistentordning vil etter forslagsstillernes mening bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, føre til økt profesjonalisering og produksjonsmuligheter, samt bidra til å styrke inntektsmulighetene for begge parter. Ordningen kan gi en nyutdannet kunstner inntekt fra å arbeide i 50 pst. assistentstilling for en mer etablert kunstner.

Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en kunstnerassistentordning kan innføres og organiseres, samt vurdere hvilket organ som på best måte kan forvalte en slik ordning, og komme tilbake til Stortinget med fremleggelse av en gjennomførbar modell.

- Det er fantastisk å se et slikt engasjement for kunstnerøkonomien hos sentrale kulturpolitikere på Stortinget. Det at Ap, KrF og Venstre så tydelig uttrykker støtte for lønnsreformen for stipendene, utstillingshonorar og pusher hardt på kunstnerassistentordningen, er veldig gode nyheter for både billedkunstnerne og kunsthåndverkerne. Det viser også at de sakene NK har kjempet om i flere år sammen med de andre visuelle kunstnerorganisasjonene nå er veldig godt forankret i Stortinget, uttaler styreleder i NK, Lise Stang Lund.

Hele forlaget finner du her:

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Geir Jørgen Bekkevold og Anette Trettebergstuen om opprettelse av en kunstnerassistentordning

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt