Hopp til hovedinnhold

Vis fram den skapende handlingen!

Norske Kunsthåndverkere inviterer kunsthåndverksfeltet i hele Norge til å søke midler for å synliggjøre kunsthåndverkets prosesser under temaet «Kunsthåndverk blir til».

Med utgangspunkt i utforsking og bearbeidelse av materialer er kunsthåndverk et fagfelt med en spesielt formidlingsvennlig arbeidsprosess.

Kunstnere har lenge sett verdien i å invitere publikum inn i arbeidet gjennom demonstrasjoner, samskaping og levende bilder. Dette vil vi ha mer av i prosjektet Kunsthåndverk blir til. Ikke minst ønsker NK å samle og dele videoer og bilder fra de deltakende prosjektene i våre kanaler, slik at enda flere kan få glimt av kunsthåndverkets tilblivelse. Vi oppfordrer søkere til å finne smarte og spennende måter å synliggjøre prosess på!

Økt synlighet
Prosjektet skal formidle kunstneriske prosesser knyttet til det profesjonelle kunsthåndverket. Målsettingen er økt synlighet, interesse for og kunnskap om kunsthåndverket. Det er en fordel at søkere henvender seg målrettet til ulike publikum – publikum i alle aldre, fagfolk og morgendagens kunsthåndverkere.

Hvem kan søke?
Det er åpent å søke for hele det profesjonelle kunstfeltet, for enkeltkunstnere, kunstnergrupper, visningssteder og andre formidlingsarenaer.

Hva kan man søke med?
Det kan søkes både med enkeltstående prosjekter og med prosessrelaterte deler av større prosjekter. Prosjektet kan finne sted i det private, offentlige eller digitale rom, så lenge man treffer publikum.

Hvor mye kan man få i støtte fra NK?
Det kan innvilges inntil kr 40 000 per prosjekt. Det er ikke en forutsetning at prosjektet har flere økonomiske bidragsytere dersom det har en lav kostnadsramme.

Sentral kommunikasjon
De prosjektene som innvilges støtte innlemmes i NKs samlede digitale formidling av satsingen. Deltakerne vil få tilsendt vilkår for innsending av bilder og informasjon ved tildeling. NK forbeholder seg retten til å benytte innsendt materiale til promotering og dokumentasjon. Vi vil oppfordre alle som får tildeling til å videodokumentere prosjektet, uavhengig av om video inngår i produksjonen i utgangspunktet. Selv en enkel mobilkameravideo kan ha stor formidlingseffekt! Se for eksempel på videoen av Karen Erland som avmaskerer en av sine keramiske objekter.

Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres i NKs digitale søknadsportal. Når prosjektet har flere samarbeidspartnere stiller én person som søknadsansvarlig. Skjema finner du her. Søknaden kan mellomlagres før den sendes inn. Merk at du må være registrert og innlogget på NKs nettsted for å åpne skjemaet.

Søknadsfrist og gjennomføring
Søknadsfrist er 12. mars 2018, med gjennomføring fra mai til desember 2018. SØK HER

Trenger du eksempler? Se her:
Beretning om utsmykking; lag et portrettintervju med bilder/video av deg selv ved den ferdige utsmykkingen på rådhuset eller den videregående skolen, hvordan var prosessen bak det ferdige resultatet…lage video fra verkstedarbeidet med kunstnere i hovedrollen, legge den ut på YouTube og sosiale medier, vise videoen i vinduet på verkstedsutsalget, på skjerm i nærbutikken, tilby den til skolene i nærmiljøet...videoformatet utvides med f.eks. time-lapse-effekter, kunststudenter og veteraner dokumenterer hverandre…dagsaktuelle klipp fra fellesverkstedet dryppes på Instagram…vi dreier marsipan og inviterer til bankett på dreieskiva…utviklere studerer oksidering i glasurer og oversetter mønstrene til algoritmer...unge og eldre strikker sommeren og broderer vinteren sammen med kunstnerne, tar opp video og viser den på eldresenteret...kunstneren er i museet og viser publikum skissene sine og publikum får gjette resultatet...galleriet holder åpent med kunstnere som fortellere i utstillingen, inviterer barnehagebarn og eldre sammen…kunstnere tilbyr asylmottaket i kommunen tre formiddager med nål og tråd eller andre materialer, lar dem lære seg sine sting, viser fram egne arbeider og lar deltakerne gi gjensvar i tre, metall, leire eller tekstil…skolene får tilbud om en dag med din kunst og din metode…kontakt rektor, ta med deg kunstverk og la lærerne bli inspirert utenfor timeplanen, gi lærerne en ettermiddag på verkstedet ditt...gi publikum innblikk i dine forbilder som kunstner gjennom foredrag for stedets rotaryklubb, seniorakademi, kunstforening eller historielag...reise som tema: vis og dokumenter inspirasjon fra reiser i dine egne arbeider…lag verksted med tema fra reiser vi gjerne skulle tatt, tilby skolene eller eldresenteret en reisedag i ulike materialer... gjenbruk som tema i egen og andres kunst, fortell og dokumenter om hvorfor og hvordan du som kunstner bruker materialer om igjen…fra ull til vev; vis et tekstilt verk i museet eller galleriet og la kunstneren fortelle bakover i tid fra ferdig verk til utgangspunktet...fra sandkorn til drikkeglass; vis et verk i museets glass-samling fra ferdig verk til utgangspunktet…

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt