Hopp til hovedinnhold
Inger Blix Kvammen

Priser

Norske Kunsthåndverkere deler årlig ut flere priser som anerkjenner og belønner fremragende bidrag til kunsthåndverksfeltet.

NKs ærespris

NKs ærespris deles ut hvert annet år på NKs landsmøte. Prisen skal være en anerkjennelse av uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.

 • 2023

  Inger Blix Kvammen

 • 2021

  Kari Aasen

 • 2019

  Brit Dyrnes

 • 2017

  Jens Erland

 • 2015

  Eyvind Hermansen

 • 2013

  Jorunn Veiteberg

 • 2011

  Auslaug M Juliussen

 • 2009

  Torbjørn Kvasbø

NKs studentpriser

NKs studentpriser deles ut årlig under avgangsutstillingene ved masterutstillingene på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD – tidligere KHiB). Formålet med NKs studentpriser er å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling.

 • 2023

  Lydia SooJin Park, KHiO og Erla Audunsdottir, KMD

 • 2022

  Mari Ulland, KHiO og Trude Berg, KMD

 • 2021

  Takumi Morozumi, KHiO og Sigrún Hlín Sigurðardóttir, KMD

 • 2020

  Andrea Galiazzo, KHiO og Katrin Rusten, KMD

 • 2019

  Eyvind Solli Andreassen, KHiO og Tone Andersen, KMD

 • 2018

  Marthe Minde, KHiO og Martin Stråhle, KMD

 • 2017

  Pearla Pigeao, KHiO og Andreas Dyrdal, KMD

 • 2016

  Marie Hepsø, KHiO og Tim Ekberg, KHiB

 • 2015

  Elin Hedberg, KHiO og Kenneth Stordalen, KHiB

 • 2014

  Victoria Günzler, KHiO og Georgia Nicole Rodger, KHiB

 • 2013

  Josef Sivilli, KHiO og Gabriel Kvendseth, KHiB

 • 2012

  Ingeborg Resell Elieson, KHiO og Paulina Pöllänen, KHiB

 • 2011

  Aurora Passero, KHiO

Priser i Årsutstillingen

Hvert år, under åpningen av Årsutstillingen, deles tre priser ut til tre deltakende kunstnere i utstillingen. Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond overrekkes til kunstneren bak det mest markante verket på Årsutstillingen. Finn Erik Alsos' minnepris går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. NKs debutantpris tildeles til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i Årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans.