Hopp til hovedinnhold
Keramikkobjekt

Om stipendbehandlingen

Her kan du lese om hvordan du søker stipend og om hvordan stipendkomiteen jobber.

Stipendmuligheter

I tillegg til å innstille til Statens kunstnerstipend administrerer og innstiller Norske Kunsthåndverkere til tre forskjellige fondsfinansierte stipendordninger for kunstnere: Arbeidsstipend og Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond samt Kunstfaglige stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

NKs arbeidsstipend tilsvarer statens arbeidsstipend både i størrelse, formål og søknadskriterier. NKs fordypningsstipend, på sin side, består av et enkeltbeløp som kan tildeles i forbindelse at søkeren jobber mot et visningsprosjekt som krever ekstra tid til fordypning og faglig utvikling. I tillegg administrerer NK kunstnerstipender fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. For å søke disse stipendene må du bruke NKs søknadsportal. Du kan bruke det samme materialet i søknaden til NKs stipender og til Statens kunstnerstipend, men du må altså legge materialet inn i to ulike søknadsportaler (NB: Tegngrensen for tekst om kunstnerskap og planer er på 2000 tegn hver hos NK, etter anbefaling fra tidligere stipendkomiteer. Bruk gjerne dette som utgangspunkt begge steder).

Å søke alle stipender du kvalifiserer til er vel verdt innsatsen! Kunstnerstipender er et knapphetsgode, det finnes langt flere støtteverdige kunstnere i Norge enn det finnes tilgjengelige stipender. Den statistiske sannsynligheten for at du kan tildeles stipend blir imidlertid større jo flere stipendtyper du søker. Derfor bør alle kunsthåndverkere som søker Statens kunstnerstipend søke NKs stipender i tillegg.

Nærbilde av keramikk som skapes.Nærbilde av keramikk som skapes.

Oversikt over stipendordninger

Her finner du en oversikt over stipend- og støtteordninger. Alle profesjonelle kunsthåndverkere kan søke alle stipend, helt uavhengig av medlemskap.

Hvem kan søke som kunsthåndverker?

Er du usikker på om komiteen for kunsthåndverkere er den rette komiteen for å behandle din søknad? Søknaden ivaretas av den komiteen man velger, i den grad søknaden omhandler det fagfeltet som komiteen representerer. Det er mange måter å jobbe med kunsthåndverk på og det må være opp til hver enkelt kunstner å definere hva som er den riktige komiteen. Vi vil derfor være forsiktige med å definere fagområdet for tydelig, men denne teksten kan brukes som en veileder.

Installasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i NasjonalmuseetInstallasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i Nasjonalmuseet

Råd til stipendsøkere

Basert på rapporter fra de siste stipendkomiteene har vi en rekke råd å gi til deg som skal søke.

Installasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i NasjonalmuseetInstallasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i Nasjonalmuseet

Ofte stilte spørsmål fra stipendsøkere

Her finner du svar på vanlige spørsmål fra stipendsøkere.

Hvordan jobber stipendkomiteen?