Hopp til hovedinnhold
Installasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i Nasjonalmuseet

Utsnitt fra utstilling –

Råd til stipendsøkere

Basert på rapporter fra de siste stipendkomiteene har vi en rekke råd å gi til deg som skal søke statens stipend eller vederlagsstipend.

Bilder

  • Du kan levere foto eller skisser av opptil 7 verk/prosjekter.
  • Du bør vise bilder som er relevante for det du beskriver i søknaden. Det betyr at du i hovedsak bør dokumentere nyere arbeider. Pass samtidig på at det du viser er representativt for kunstnerskapet.
  • Sørg for å dokumentere verket så naturtro som mulig i godt lys. I godt lys vil det ikke er nødvendig med fargeredigering. Retusjering av bildene er ikke å anbefale.
  • Du kan enten levere en bildefil per verk (i filformat JPG, JPEG, PNG, maks 4MB per fil), eller du kan samle dokumentasjon av alle verkene i én og samme PDF-fil (maks 16MB). Dersom du leverer PDF, vær nøye med å ikke bruke mer enn to sider per verk og å oppgi informasjon om verket (tittel, materialer, teknikk, dimensjoner etc.) godt synlig ved siden av hovedbildet av hvert verk.
  • Dersom du vil vise videodokumentasjon, legg inn lenke til visning på nett (f.eks. Vimeo). Dersom du oppgir lenke til video i en PDF, sørg for at lenken er aktiv og oppgi passord ved siden av lenken hvis nødvendig.

Kunstnerskap og planer

Teksten om kunstnerskap og hva stipendet skal brukes til bør formuleres kort og presist. Dette er ofte den største utfordringen ved søknadsskrivingen, siden det man omtaler er komplekst og omfattende. Gjør så godt du kan. Gå rett på sak og beskriv det du anser som kjernen i ditt virke og uttrykk (så kan du eventuelt utvide beskrivelsen i de neste avsnittene). Skisser de konkrete planene du anser som viktigst for din kunstneriske utvikling i perioden du søker stipend for.

En kort og tydelig tekst gjør ikke bare søknadsbehandlingen mer effektiv. Den kan bidra til at leseren lettere oppfatter kunstnerskapets særskilte kvaliteter. Lange og upresise tekster gjør viktige poenger mindre tydelige og kan hindre leseren i å oppfatte hva kunstnerskapet dreier seg om.

CV

CV-en skal alltid leveres i PDF-format. Bruk en CV som er helt oppdatert på søknadstidspunktet og inkluder viktige kunstneriske planer. Husk å føre opp permisjoner og andre ting som forklarer eventuelle opphold i aktiviteten. Før alltid opp den nyeste (ev. kommende) aktiviteten først og den eldste sist. Legg gjerne inn datoen CV-en sist ble oppdatert i filnavnet.

Punkter som bør være med er:

  • Relevant kunstnerisk utdanning, kurs og forskning.
  • Kunstnerisk virksomhet: både gjennomførte og bekreftede kommende prosjekter. Det bør komme klart fram hva som er separat- og hva som er gruppeutstillinger. Del de gjerne inn i to ulike bolker. Det samme gjelder inn- og utland.
  • Oppdrag i offentlig rom kan godt stå som en egen kategori.
  • Tidligere mottatte stipender.
  • Annen relevant informasjon relatert til kunstnerisk virksomhet, som innkjøp og utmerkelser, arbeidserfaring og så videre.

Fysiske vedlegg

Landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere vedtok august 2021 at innsending av fysiske vedlegg til stipendbehandlingen skal avvikles fra og med førstkommende behandlingsrunde. Det betyr at det ikke har vært mulig med innsending av fysiske verk siden søknadsbehandlingen høsten 2021. Dette gjelder både statens stipend og vederlagsstipender som behandles av kunsthåndverkernes innstillingskomite.

Topp fem tips

NK lanserte serien TOPP FEM TIPS som oppsummerer de beste tipsene fra kunstnere og fagpersoner om skriftlig-, muntlig- og visuell formidling. Våren 2021 inviterte vi i NK dyktige foredragsholdere til webinar-serien "Formidling av eget kunstnerskap". Dette arbeidet ble videreført med en rekke poster på Instagram.

Se dem her:

Har du andre spørsmål?

Lurer du på mer om å søke stipend? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.

Nærbilde av keramikk som skapes.Nærbilde av keramikk som skapes.

Oversikt over stipend- og støtteordninger

Her finner du alle stipender og støtteordninger som du kan søke hos NK. Alle profesjonelle kunsthåndverkere kan søke alle ordninger, helt uavhengig av medlemskap.

Installasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i NasjonalmuseetInstallasjonsfoto Årsutstillingen 2023 i Nasjonalmuseet

Ofte stilte spørsmål om å søke stipend

Lurer du på mer om det å søke stipend?