Hopp til hovedinnhold

Viktige gjennomslag for NK i Kunstnarkår

Stortingets kulturkomité har talt: Flertallet ber regjeringen vurdere en varig og mer omfattende ordning for utstillingshonorar, og et bredt forlik gir kunstnerorganisasjonene fortsatt tillit som sekretariat for de statlige stipendene.

Med to uker til behandling i Stortinget er Familie- og kulturkomiteen klar med sin innstilling til stortingsmeldingen Kunstnarkår. Her skriver komiteen merknader og forslag til vedtak, og legger sterke føringer på den endelige avstemningen 19. mars.

Innstillingen gir en liten, men viktig politisk seier til kunstnerorganisasjonene på det visuelle feltet: Et flertall i komiteen – Ap, Sp, SV og Venstre – ber regjeringen vurdere en mer varig modell for utstillingshonorar og mener ordningen bør utvides til flere statlig støttede institusjoner.

Har fått gjennomslag

– Dette er et viktig skritt i riktig retning. Jeg er jo skuffet over at ordlyden er så lite forpliktende, når det åpenbart trengs en avtale om honorar som omfatter alle visningssteder med støtte fra staten. Men vi har fått gjennomslag for at dagens ordning ikke fungerer godt nok, og det skal vi bygge videre på, sier styreleder Siri Skjerve i Norske Kunsthåndverkere.

Hun har lest innstillingen med lupe, og ser at mange av NKs argumenter for utstillingshonorar har festet seg hos politikerne. Komiteen merker seg at dagens ordning langt fra omfatter alle de 2000 kunstnerne som årlig stiller ut ved statlig støttede visningssteder. Flertallet legger også til grunn at visningsstedene har ansvar for å betale kunstnere skikkelig, og at staten bør gå foran med et godt eksempel.

– Nå kan i alle fall ikke regjeringen hevde at jobben er gjort med de 15 ekstra millionene til honorar og vederlag som kom over statsbudsjettet i fjor. Det trengs sterkere forpliktelser og friske midler. Vi har allerede formulert konkrete krav om dette til statsbudsjettet for 2025, sier Skjerve.

Viktig seier om stipender

En annen viktig seier for NK gjelder stipender. Alle partier – unntatt Fremskrittspartiet – går inn for at NK og andre kunstnerorganisasjoner fortsatt skal være sekretariat for innstillingskomiteen til Statens kunstnerstipend. Flertallet avviser regjeringens forslag om å la Kulturdirektoratet ta over sekretariatsfunksjonen. I stedet får direktoratet status som fast observatør i stipendkomiteene, for å sikre at tildelingene på alle kunstfelt følger forvaltningsloven. Det ønsker Siri Skjerve velkommen:

– Her har politikerne vært lydhøre og anerkjent kompetansen organisasjonene har i å legge til rette for stipendbehandlingen. Vi har hele tiden ønsket å gi staten mest mulig innsyn i komiteens arbeid, så at direktoratet kan være observatør, er helt greit. Faktisk fremmet NK forslaget om observatør allerede i 2016.

Et bredt forlik i komiteen om stipendsaken kommer etter mange år med ulike forslag om å omgjøre både sekretariatsfunksjonen og selve oppnevningsretten til stipendkomiteene.

– Med et så bredt flertall bak innstillingen fra kulturkomiteen, forventer jeg at tilliten til NK som sekretariat nå er avklart, og at stipendsaken får ligge i ro, sier Siri Skjerve.

Viktig flertall bak kunstnerpolitikken

I en tid med stadig flere eksempler på at den kunstneriske friheten innskrenkes, også i demokratiske land, er det også verdt å merke seg at partiene slutter bredt opp om kunstnerpolitikken.

Med unntak av Fremskrittspartiet stiller alle partiene i komiteen seg bak hovedlinjene: gode rammevilkår for å virke som kunstner, rimelig betaling, politisk inkludering, armlengdes avstand og kunstnerisk frihet. De understreker også viktigheten av rekruttering og utdanning til kunstneryrket, at det er positivt at kunstnere organiserer seg, og at kunstnerstipender bidrar til å sikre målene for kunstnerpolitikken.

– Her synes jeg kulturkomiteen sender viktige signaler som jeg håper mange merker seg. ikke minst bør det få følger for det offentlige ordskiftet om kunst. At nesten alle partiene stiller seg bak så viktige prinsipper, er ikke noe vi kan ta for gitt, sier Siri Skjerve, og legger til:

– Når det er sagt, må jo prinsippene følges opp med konkret politikk. Slik sett er Kunstnarkår for lite forpliktende, og særlig når det gjelder kunstnernes sosiale sikkerhetsnett er den svak. Flere partier vil gå lenger enn flertallet, blant annet SV som vil ha fulle sosiale rettigheter på stipender, Venstre som vil styrke rettighetene til frilansere og selvstendig næringsdrivende, og Høyre som vil anerkjenne kunstnerorganisasjonene som fagforening med forhandlingsrett. Her skulle jeg ønske at komiteen hadde klart å samle seg bak konkrete tiltak.

Les hele innstillingen fra kulturkomiteen på stortinget.no her.

Skrevet av

Portrettbilde av Cato Fossum.Portrettbilde av Cato Fossum.

Cato Fossum

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt