Hopp til hovedinnhold

Banebrytende bok om keramikk i skolen

Nå lanseres endelig Åse Kvalbein og Anne-Brit Soma Reienes sin lærebok i keramikk. "Leire og Keramikk – en håndbok for studenter og lærere» presenteres henholdsvis på Kunsthøgskolen i Oslo onsdag 5. juni og KODE i Bergen 18. juni. Boken viser hvordan leire og keramikk kan integreres i undervisning for barn og ungdom.

– En håndbok om leire og keramikk som er tilpasset arbeidet i skolene, har manglet og er etterlengtet. Arbeid med leire har fått en renessanse de siste årene. Materialet skaper entusiasme, og folk i forskjellig alder tiltrekkes av gleden ved håndverket. Vi håper at denne boka kan føre til at elever, studenter og lærere kan bli inspirert til selv å skape med leire, uttaler forfattere og keramikere Åse Kvalbein og Anne-Brit Soma Reienes.

Å fyre opp keramikkovnene

I Storbritannia observerte fagorganisasjonen Crafts Council med bekymring hvordan håndverksfagene, deriblant keramikk, forvitret i de engelske skolene. Som en konsekvens av dette, ble prosjektet Firing Up skapt. Ved hjelp av profesjonelle keramikere ble det igjen tent glød for leira, og skolenes keramikkovner ble fyrt opp. Norske Kunsthåndverkere videreførte Firing Up til Norge, og det var i denne sammenheng at de to forfatterne møttes.

– På skoler rundt omkring i Norge finner vi mange keramikkovner. Noen av dem er jevnlig i bruk. Lærere med erfaring og kunnskap legger til rette for opplegg med leire for både yngre og eldre elever. Men ovnene er ikke i bruk på alle skolene, noen av dem står ubrukte og nedstøvet. Leire er heller ikke en del av undervisningen. Kanskje har læreren med kjennskap til keramikk sluttet, eller kanskje er ovnen så gammel at den er vanskelig å bruke, skriver forfatterne i bokens innledning.

En bokidé blir født

En brennende interesse for leire og keramikk, og et tilfeldig møte mellom forfatterne ble starten på boka. – Vi fant en samklang i våre erfaringer fra praksis og undervisning, forteller de.

Åse Kvalbein og Anne-Brit Soma Reienes, som begge er medlemmer av Norske Kunsthåndverkere, har gjennom sitt arbeid ved henholdsvis NLA Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Innlandet, Hamar, bidratt betydelig til utviklingen av kunst- og håndverksfaget. Med dette som bakteppe ønsket de å skrive læreboka de selv hadde savnet.

En berikelse for keramikkfaget

Som den første i sitt slag, gir boken «Leire og keramikk – en håndbok for studenter og lærere» eksempler på hvordan leire og keramikk kan brukes i undervisning med barn og ungdom. Boka tilbyr leseren en innføring i teoretisk kunnskap og praktisk verkstedarbeid krydret med en rik mengde illustrerende bilder av elevarbeider og kunsthåndverk. Samtidskeramikk og kulturelle referanser integreres, og setter elevarbeider i en bredere kunstnerisk og historisk kontekst. Denne tilnærmingen gjør boken ikke bare til en pedagogisk ressurs, men også til en inspirasjonskilde for videre utforskning innen keramikk.

Boken "Leire og keramikk – en håndbok for studenter og lærere" representerer et viktig skritt for å fremme keramikk i skolen. Den gir leserne mulighet til å forstå materialet på en dypere måte og å se hvordan det kan brukes kreativt i undervisning. Elevverkene som presenteres, viser mangfoldet og potensialet i arbeidet med leire, og hvordan det kan knyttes til større kulturelle og kunstneriske strømninger. Boka er utgitt av Fagbokforlaget med støtte fra Norske Kunsthåndverkere, Det faglitterære fond og Kunnskapsdepartementet, og samler år med praktisk erfaring og akademisk innsikt.

– Med denne boken får utdanningsfeltet i Norge en ny og unik ressurs som vil bidra til å styrke og utvide undervisningen i keramikk. Forfatterne fortjener stor anerkjennelse for sitt omfattende arbeid. Publikasjonen vil uten tvil ha en varig innvirkning på både lærere og studenter i årene som kommer, og dermed også keramikken som fagfelt i Norge, uttaler daglig leder Lise Stang Lund i NK.

God mottakelse fra fagfeller

Trude Westby Nordmark er en av keramikerne som var engasjert i Firing Up. Hun oppfordrer alle skoler til å kjøpe boken. – Den er svært pedagogisk og har utrolig mange, og flotte demonstrasjonsbilder. Dette er en bok som vil forenkle hverdagen til læreren og være et oppslagsverk når de står fast, uttaler hun.

Arild Berg er keramiker og professor i kunstnerisk utviklingsarbeid innen kunst, kunsthåndverk og design på OsloMet og professor ved lærerutdanning i kunst og håndverksfag på Høgskolen på Vestlandet. – Denne boken kan være en inspirerende ressurs for studenter innenfor flere studier, og kan også bidra til å gi en ny giv og fornyelse til keramikkfaget i den norske skolen, mener Berg. Han ser for seg at den kan hjelpe til med å gi en dypere forståelse av hva man kan gjøre med keramikk og den kreativiteten som ligger til grunn for skapende prosesser.

Både Nordmark og Berg deltar på boklanseringen på KHiO denne uken.

Program for boklansering i Oslo

Boken lanseres både i Oslo og Bergen. Først ut er Oslo. Arrangementet onsdag 5. juni starter kl. 17.00 i auditoriet på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), og byr på et variert og spennende program:

Det er verdt å merke seg at arrangementet er gratis og åpent for alle uten behov for påmelding. Det vil være muligheter for å kjøpe boken på stedet, men den er også tilgjengelig i bokhandlere over hele landet.

Program for boklansering i Bergen

KODE huser Bergenslanseringen tirsdag 18. juni kl. 17.00. Også her tilbys et spennende, og ikke minst kreativt utøvende program:

 • Solveig Sandvik fra KODE ønsker velkommen og forfatterne forteller deretter om arbeidet med boken.
 • Intervju med ulike bidragsytere til boken:
  – Elever fra Bergen kulturskole med Birgit Brühl (keramiker og faglærer)
  – Anne Marit Opstad (keramiker og faglærer Hå kulturskole)
  – Marie Skreden (lærer Storetveit ungdomsskole og Høgskulen på Vestlandet)
  Nina Malterud (tidligere rektor og professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen)
  Norvald Hemre (keramiker)
 • Fra kl. 17.45 er det åpent leireverksted og publikum får anledning til å prøve ulike teknikker i leira.

Vi gleder oss til inspirerende kvelder på KHiO og KODE, dedikert til leirens og keramikkens kunst. Dette er en unik mulighet til å lære, diskutere og utforske hvordan dette gamle håndverket kan berike fremtidens utdanning og kunstneriske praksis.

Les mer om boken på Fagbokforlagets nettside.

Skrevet av

Portrettbilde av Kristin Klette.Portrettbilde av Kristin Klette.

Kristin Klette

Publisert

Sist oppdatert

Kategorier

Nyheter

Arrangement

Mer fra aktuelt

Gå til Aktuelt